PRIVATLIVS- OG COOKIEPOLITIK - IT FORUM GRUPPEN A/S

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: Den 3.2.2023.

1. Introduktion

Hos IT Forum Gruppen A/S, cvr-nummer 2776 5238 (“IT”), forstår vi vigtigheden af at behandle personoplysninger sikkert og fortroligt. Denne privatlivs- og cookiepolitik (“Privatlivspolitik“) er henvendt til vores kunder, leverandører, forretningsforbindelser, hjemmesidebesøgende og andre personer, som vi interagerer med. IT Forum Gruppen A/S er forpligtet til at iagttage kravene og forpligtelserne i forbindelse med behandling af personoplysninger i henhold til gældende lovgivning, herunder databeskyttelsesforordningen (“GDPR“) og databeskyttelsesloven. Vi har derfor implementeret passende procedurer for at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger.

IT Forum Gruppen A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Denne Privatlivspolitik indeholder et overblik over IT Forum Gruppen A/S´s behandlingsaktiviteter, herunder formålet hermed og retsgrundlaget.

Hvis du har nogen spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til Kapitel III i GDPR og i overensstemmelse med afsnit 8 i denne Privatlivspolitik, så kan du kontakte IT Forum Gruppen A/S på kontakt@itf.dk

2. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER, FORMÅL OG RETSGRUNDLAG

2.1 Hjemmesidebesøgende

Når du besøger IT Forum Gruppen A/S’s hjemmeside, www.itf.dk (“Hjemmeside“), behandler IT Forum Gruppen A/S personoplysninger om dig, såsom cookies, browseroplysninger, IP-adresse og tid brugt på hjemmesiden. Formålet med brugen af cookies er bl.a. at forbedre brugeroplevelsen på vores Hjemmeside, funktionalitet på hjemmesiden, udarbejdelse af statistikker, målretning af annoncer til dine behov og at kunne huske dine præferencer. Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies i afsnit 7 nedenfor.

 

Grundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er IT Forum Gruppen A/S’s legitime interesser, og det er IT Forum Gruppen A/S’s vurdering, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, som IT Forum Gruppen A/S’s forfølger, er at kunne stille en hjemmeside til rådighed, som virker optimalt, en god brugeroplevelse på hjemmesiden og markedsføringsaktiviteter. I visse tilfælde er retsgrundlaget dit samtykke, hvilket vi vil anmode dig om at give, når du besøger Hjemmesiden, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra a.

 

2.2 Kontaktpersoner hos erhvervskunder, leverandører og andre forretningsforbindelser

Som kontaktperson hos vores kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelser behandler IT Forum Gruppen A/S personoplysninger om dig, når du kommunikerer med IT Forum Gruppen A/S, f.eks. via e-mails i forbindelse med IT Forum Gruppen A/S´s kontraktuelle relation med den virksomhed, som du er ansat ved eller i forbindelse med indgåelse eller ophævelse af en kontrakt. IT Forum Gruppen A/S behandler almindelige personoplysninger om dig, herunder dit navn og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, stilling mv.

 

Formålet med behandlingen er administration af kundeforhold og samarbejdsrelationer. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er IT Forum Gruppen A/S legitime interesser, og det er IT Forum Gruppen A/S´s vurdering, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, som IT Forum Gruppen A/S forfølger, er opfyldelse af vores kontraktretlige forpligtelser, fastholdelse og forstærkelse af vores kundeforhold, fakturering af de ydelser, som den virksomhed du er ansat ved, yder IT Forum Gruppen A/S og omvendt samt af hensyn til dokumentation, såfremt en aftale indgås via e-mail.

 

I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som IT Forum Gruppen A/S er pålagt, f.eks. i forbindelse med opbevaring af regnskabsmateriale i henhold til bogføringsloven. I sådanne tilfælde er retsgrundlaget GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.

 

2.3 Kunder med enkeltmandsejede virksomheder

Er du erhvervskunde hos IT Forum Gruppen A/S og ejer af en enkeltmandsvirksomhed, som du henvender dig på vegne af, udgør IT Forum Gruppen A/S´s behandling af visse oplysninger om din virksomhed også en behandling af dine personoplysninger.

 

Når du interagerer med IT Forum Gruppen A/S via din virksomhed og f.eks. indgår et kundeforhold med IT Forum Gruppen A/S, betyder det, at de oplysninger, som IT Forum Gruppen A/S behandler om din virksomhed, så som virksomhedsnavn, adresse og cvr-nummer, bank og betalingsoplysninger, information om dit køb, opsætning mv., er personoplysninger på lige fod med øvrige personoplysninger om dig, som IT Forum Gruppen A/S behandler om dig, herunder dit navn og efternavn osv.

 

Formålet med behandlingen er administration af kundeforholdet. Retsgrundlaget for behandlingen er GDPR artikel 6, stk. 1, litra b. Det er enten, fordi behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt. I visse tilfælde er behandlingen af dine personoplysninger nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som IT Forum Gruppen A/S er pålagt, f.eks. i forbindelse med opbevaring af regnskabsmateriale i henhold til bogføringsloven. I sådanne tilfælde er retsgrundlaget GDPR artikel 6, stk. 1, litra c.

 

2.4 Kundeservice og henvendelser via onlineformularen

Når du kontakter vores kundeservice, behandler vi de personoplysninger, som du giver os for at kunne håndtere din henvendelse. Det vil typisk være dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og indholdet af din henvendelse.

 

Hvis du sender din henvendelse via IT Forum Gruppen A/S´s onlineformular, vil IT Forum Gruppen A/S behandle personoplysninger om dig, såsom navn, telefonnummer, e-mailadresse, den virksomhed, du repræsenterer og indholdet af din henvendelse.

 

IT Forum Gruppen A/S vil ikke behandle særlige kategorier af personoplysninger (følsomme personoplysninger) om dig, f.eks. helbredsoplysninger, medmindre du selv har angivet sådanne oplysninger, f.eks. gennem onlineformularen. IT Forum Gruppen A/S skal venligst bede dig om ikke at sende følsomme personoplysninger til os.

 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er IT Forum Gruppen A/S´s legitime interesser i at yde kundeservice og udvikle vores forretning, og det er IT Forum Gruppen A/S´s vurdering, at dine interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

3. MODTAGERE AF DINE PERSONOPLYSNINGER

IT Forum Gruppen A/S vil i visse tilfælde videregive dine personoplysninger til koncerninterne selskaber, forretningsforbindelser eller andre samarbejdspartnere i forretningsøjemed. Sådanne tredjeparter omfatter bl.a. udbydere af sociale medier, som nærmere beskrevet i afsnit 6 nedenfor.

 I visse specifikke tilfælde, f.eks. i forbindelse med tvister, herunder hvis videregivelse er nødvendig for, at IT Forum Gruppen A/S´s retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, kan IT Forum Gruppen A/S videregive dine personoplysninger til rådgivere eller andre relevante tredjeparter, såfremt det vurderes lovligt og nødvendigt.

 

 Visse tredjeparter behandler kun dine personoplysninger på vegne af IT Forum Gruppen A/S og i henhold til IT Forum Gruppen A/S´s instrukser og forpligtelserne fastsat i en databehandleraftalen indgået med IT Forum Gruppen A/S. Disse databehandlere må ikke behandle dine personoplysninger til egne formål.

 

4. ØVERSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE (LANDE UDENFOR EU/EØS)

Der kan i visse tilfælde ske overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS. IT Forum Gruppen A/S sikrer, at overførslen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Det betyder, at en modtager af dine personoplysninger, som ikke er hjemhørende i EU/EØS, vil sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, f.eks. ved at indgå aftale med IT Forum Gruppen A/S om brug af EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser (“SCC’er“). IT Forum Gruppen A/S sikrer implementering af supplerende beskyttelsesforanstaltninger, hvis det vurderes nødvendigt i det enkelte tilfælde. Du kan anmode om at modtage en kopi af retsgrundlaget for overførslen ved at kontakte kontakt@itf.dk

5. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Forum Gruppen A/S opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

5.1 Hjemmesidebesøgende

Personoplysninger indsamlet via cookies gennem besøg på vores Hjemmeside opbevares i forskellige tidsrum afhængig af typen af cookie og formålet med cookien. Læs mere i afsnit 7 nedenfor.

 

Personoplysninger indsamlet i forbindelse med brugen af sociale medier bliver slettet, så snart det pågældende indhold slettes, eller når du fjerner din reaktion på vores indhold (synes godt om, deling etc.). Læs mere i afsnit 6 nedenfor.

5.2 Kunder med enkeltmandsejede virksomheder samt kontaktpersoner hos kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser

Hvis du er kunde og ejer en enkeltmandsvirksomhed, eller hvis du er kontaktperson hos en af IT Forum Gruppen A/S´s kunder, leverandører eller andre forretningsforbindelse, vil IT Forum Gruppen A/S´s behandle personoplysninger om dig, så længe IT Forum Gruppen A/S kommunikerer med dig og indtil 3 år efter ophævelse af kontraktforholdet, medmindre dine personoplysninger er nødvendige at opbevare i en længere periode for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

5.3 Kundeservice og henvendelser via onlineformularen

Henvendelser fra potentielle kunder bliver slettet 6 måneder efter henvendelsen er afklaret, medmindre det er nødvendigt at opbevare personoplysningerne af dokumentationshensyn, f.eks. på grund af en tvist, herunder for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

Henvendelser fra eksisterende kunder bliver slettet 3 år efter ophævelse af kontraktforholdet, medmindre det er nødvendigt at opbevare personoplysningerne af dokumentationshensyn, f.eks. på grund af en tvist, herunder for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

5.4  Regnskabsmateriale

Såfremt dine personoplysninger indgår i IT Forum Gruppen A/S´s regnskabsmateriale, f.eks. i forbindelse med fakturering. I sådanne tilfælde opbevares dine personoplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Formålet hermed er overholdelse af vores retlige forpligtelser i henhold til bogføringsloven.

 

6. SOCIALE MEDIER

Vores hjemmeside har integreret plug ins fra de sociale medier, herunder LinkedIn. Når du besøger vores sider på de sociale medier, eller når du besøger vores hjemmeside, hvorpå plug ins er integreret, indsamler og behandler udbyderne af de sociale medier personoplysninger ved brug af cookies, forudsat du har givet samtykke hertil. Indsamlingen og behandlingen af dine personoplysninger finder sted, uanset om du har en profil på de sociale medier.

Tilmelding via download, signup, tilmelding af events via IT Forum Gruppens LinkedIn side, bliver du automatisk tilmeldt den pågældende email liste du har tilmeldt dig. Du kan altid framelde dig vores nyhedsbrev. 

 

Hvis du tilgår vores Hjemmeside, som har integreret plug ins fra sociale medier, kontakter din browser serveren tilhørende det sociale medie, indlæser den visuelle præsentation af plug in’et og præsenterer indholdet for dig. Imens dette sker, modtager udbyderen af det sociale medie information om din brug af Hjemmesiden samt yderligere personoplysninger, såsom din IP-adresse. IT Forum Gruppen A/S modtager anonyme demografiske og geografiske statistikker fra udbyderen af det sociale medie vedrørende besøgende på vores Hjemmeside og vores sider på de sociale medier.

 

IT Forum Gruppen A/S er fælles dataansvarlig med udbyderne af de sociale medier for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med besøg på vores sider på de sociale medier og vores Hjemmeside. Det betyder blandt andet, at du kan kontakte både IT Forum Gruppen A/S og udbyderen af det sociale medie, hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til GDPR. De sociale medier har det primære ansvar for at sikre overholdelse af GDPR og for at besvare anmodninger om udøvelse af de registreredes rettigheder. Hvis du har en profil på de sociale medier, kan du udøve dine rettigheder via kontoindstillingerne.

 

Vi har ikke nogen indflydelse på mængden af personoplysninger, som udbyderen af de sociale medier indsamler via de aktive plug-ins. Du kan læse mere herom i den relevante privatlivspolitik:

 • Facebook: www.facebook.com/policy
 • Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy
 • LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • Twitter: https://twitter.com/en/privacy
 • YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=en .
 • Vimeo: https://vimeo.com/privacy
 • ActiveCampaign: https://www.activecampaign.com/legal/privacy-policy
 • Leadenhancer: https://www.leadenhancer.com/privacy-cookies?lang=da
 • Calendly.com: https://calendly.com/privacy

7. Brugen af cookies

Første gang du besøger vores Hjemmeside, www.itf.dk, bliver du anmodet om at give samtykke til brugen af cookies eller afvise brugen af nogen eller alle cookies. Bemærk venligst, at brugen af simple funktionalitetscookies ikke kræver dit samtykke, da sådanne cookies er nødvendige for at sikre, at vores Hjemmeside fungerer. Vi opfordrer dig til at accepterer brugen af cookies på vores Hjemmeside, da det hjælper os med at forbedre både din og andres brugeroplevelse på Hjemmesiden. Hvis du afviser brugen af cookies, kan der være visse funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan anvende.

 

Når du bruger vores Hjemmeside registrerer vi ikke nogen oplysninger, som kan identificere dig direkte, såsom navn og adresse. Vi registrerer dog oplysninger om, hvordan du navigerer rundt på Hjemmesiden, så vi kan lære mere om, hvordan vores Hjemmeside bliver brugt, og vi registrerer din IP-adresse, som kan identificere dig indirekte.

7.1  Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekstfil, der bliver sendt til din browser fra vores Hjemmeside og gemt på din computer, telefon eller anden enhed, som du anvender til at tilgå internettet.

Der findes to typer af cookies – midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de slettes. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger vores Hjemmeside. IT Forum Gruppen A/S anvender både midlertidige og permanente cookies. Du kan læse mere om de specifikke cookies, vi anvender, i cookiedeklarationen, som findes under “Detaljer” i vores cookiebanner her.

7.2  Formålet med cookies

Cookies kan blive brugt til en lang række formål, men bliver i det væsentligste brugt til at gemme information om din aktivitet på internettet. Cookies indeholder information som på et senere tidspunkt kan blive læst af en server på det internetdomæne, der har udstedt den pågældende cookie. Det betyder, at den pågældende hjemmeside husker dig, næste gang du besøger den.

Vi anvender cookies på Hjemmesiden med det formål at forbedre din brugeroplevelse og vores produkter, tilbyde og forbedre funktionaliteten, generere statistikker, analysere Hjemmesidens præstation, huske dine præferencer, markedsføring af vores tjenester, sporing af din geografiske placering samt tilpasning af vores annoncer på sociale medier. Fordelen for dig er, at du sparer tid, næste gang du besøger Hjemmesiden, da du ikke skal angive de samme oplysninger igen, og at indholdet bliver tilpasset dine præferencer.

7.3 Hvor længe opbevares cookies?

Cookies sletter sig selv efter varierende perioder, men opdateres automatisk, når du besøger vores Hjemmeside igen. Oplysninger om din onlineadfærd, herunder cookies, vil blive slettet i forskellige intervaller, hvilket er beskrevet nærmere i cookiedeklarationen, som findes under “Detaljer” i vores cookiebanner her.

7.4 Tredjepartscookies

For at kunne videreudvikle og forbedre Hjemmesiden anvender vi cookies fra visse tredjeparter. Formålene er udarbejdelse af statistikker og analyse af onlineadfærd. Tredjepartnerne placerer cookierne på din computer og udarbejder statistikkerne mv. på vores vegne. Tredjeparterne fremgår af cookiedeklarationen, som er tilgængelig under “Detaljer” i vores cookiebanner.

7.5 Fravalg af cookies

Du kan altid afvise eller fravælge placering af cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser eller ved at besøge vores cookiebanner her.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du foretager fravalg vil der være mange funktioner og services på vores Hjemmeside, som du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Cookies, som du tidligere har accepteret, kan nemt slettes efterfølgende. Benytter du en computer med en nyere browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne: CTRL + SHIFT + Delete. Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på de relevante link med vejledning i at fravælge cookies:

Bemærk venligst, at du skal slette cookies i alle dine browsere, såfremt du bruger mere end en browser.

7.6 Tilbagetrækning af cookiesamtykke

Du kan på ethvert tidspunkt fortryde dit tidligere afgivne cookiesamtykke og trække cookiesamtykke tilbage. Herefter vil dine tidligere tilvalg af cookies ikke længere gælde, og du vil aktivt skulle afgive samtykke igen, hvis cookies, udover simple funktionalitetscookies, igen skal lagres.

Hvis du ønsker at trække dit tidligere cookiesamtykke tilbage, kan det gøres via cookiebanneret her.

8. Dine rettigheder

Vi har iværksat en række foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger og sikre dine rettigheder. Fordi dine personoplysninger behandles, kan du gøre brug af de nedenfor beskrevne rettigheder. Nogle af rettighederne gælder dog alene under visse omstændigheder. Datatilsynet har udarbejdet en vejledning vedrørende de registreredes rettigheder. Nærmere oplysninger om dine rettigheder findes her.

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, herunder udlevering af kopi af, de personoplysninger, som vi behandler om dig og i den forbindelse også ret til at modtage en række yderligere oplysninger.
 • Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget samt ret til at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger.
 • Du har til at anmode om at få personoplysninger om dig selv slettet under visse omstændigheder, eksempelvis hvis behandlingen er baseret på dit udtrykkelige samtykke, og du trækker samtykket tilbage.
 • Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, eksempelvis i forbindelse med, at rigtigheden af personoplysningerne bestrides.
 • Når vores behandling foretages automatisk og er baseret på dit samtykke eller opfyldelse af en aftale med dig, har du ret til at anmode om at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt ret til at anmode om at få transmitteret disse personoplysninger til anden dataansvarlig virksomhed, hvis dette er teknisk muligt.
 • Du har ret til at gøre indsigelse imod den behandling, som dine personoplysninger undergives hos os, herunder særligt i forhold til direkte markedsføring.
 • Du har ret til at anmode om ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.
 • Hvis du har afgivet samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Tilbagekalder du dit samtykke, vil dette dog ikke berøre den behandling af dine personoplysninger, som fandt sted forud for tilbagekaldelsen.

Hvis du ønsker at udøve nogen af de ovennævnte rettigheder, eller hvis du ønsker at trække et tidligere afgivet samtykke tilbage, er du velkommen til at kontakte os på kontakt@itf.dk.

9. Spørgsmål og klage

Har du spørgsmål angående denne Privatlivspolitik, ønsker du at udøve en af ovennævnte rettigheder, eller er du uenig i den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du kontakte IT Forum Gruppen A/S på kontakt@itf.dk.

Er du uenig med den måde, hvorpå IT Forum Gruppen A/S behandler dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage herom til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformationer kan du finde her. Vi håber dog på, at du i første omgang vil kontakte os ved brug af ovenstående kontaktoplysninger, således at vi kan forsøge at nå til enighed. 

 

10. Ændringer til privatlivspolitikken

Denne privatlivspolitik vil blive opdateret og ændret med jævne mellemrum, samt når det er nødvendigt som følge af lov- og praksisændringer på databeskyttelsesområdet. Vi anbefaler derfor, at du løbende holder dig orienteret.

Dato for seneste ændring af privatlivspolitikken: Den 3.2.2023.

Scroll to Top