CSR politik

Din bæredygtige IT-partner for en bedre fremtid

Fordi vi vil være med til at gøre en forskel

Hos IT Forum Gruppen stræber ikke kun efter at være en innovativ og pålidelig IT-partner, men vi er også dybt engagerede i at bidrage til en bæredygtig fremtid og tage ansvar for vores indvirkning på samfundet og miljøet omkring os. Derfor har vi inkorporeret CSR og FN’s 17 verdensmål i hjertet af vores forretningsstrategi.

CSR og de 17 verdensmål er afgørende for os som IT-partner af flere grunde. Vi tror på, at teknologi og digital innovation spiller en central rolle i at adressere de globale udfordringer, vores verden står overfor. Ved at indarbejde verdensmålene i vores forretningsmodel og daglige arbejde kan vi aktivt bidrage til at opfylde målene og skabe positive ændringer i vores samfund. Vores CSR-politik omfatter konkrete initiativer og handlinger for at støtte de verdensmål, som vi kan bidrage til.

Vi fokuserer på at reducere vores miljømæssige fodaftryk gennem energieffektivitet, affaldsreduktion og brug af grønne teknologier. Vi fremmer også mangfoldighed og inklusion i vores arbejdsstyrke og værner om menneskerettigheder både internt og i vores leverandørkæde.

Vi er overbeviste om, at en bæredygtig fremtid er inden for rækkevidde, hvis vi arbejder sammen og tager ansvar for vores handlinger. Som IT-leverandør ser vi det som vores forpligtelse at udnytte vores ressourcer, ekspertise og indflydelse til at gøre en positiv forskel. Vi inviterer dig til at udforske vores CSR-initiativer og være med til at skabe en mere bæredygtig verden gennem vores partnerskab.

FN'S 17 VERDENSMÅL

FN’s 17 verdensmål, også kendt som Sustainable Development Goals (SDG’er), er en global dagsorden vedtaget af FN’s medlemslande i 2015. Disse mål er udviklet for at tackle verdens største udfordringer og skabe en mere bæredygtig fremtid inden 2030. Læs mere om FN’s 17 verdensmål her.

Vidste du, at...

Vores datacenter kører på grøn vindstrøm?

Selvom tiltaget ikke løser klimakrisen, mener vi, at det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Se vores nyeste vindstrømscertifikat her 

Verdensmål, som vi har ekstra fokus på

Bæredygtig energi

Som en del af vores dedikation til bæredygtig energi har vi truffet en beslutning om, at vores datacentre udelukkende skal køre på certificeret vindstrøm. Dette betyder, at både vores egne og kunders data lagres og behandles ved hjælp af ren og vedvarende energi. Ved at gøre dette reducerer vi vores CO2-aftryk og bidrager til at bekæmpe klimaforandringerne. Et lille skridt mod at skabe et mere bæredygtig miljø for fremtidige generationer. Se vores nyeste vindstrømscertifikat her 

Ligestilling mellem kønnene

Vi arbejder aktivt på at skabe et inkluderende og mangfoldigt arbejdsmiljø, hvor alle medarbejdere har lige muligheder for at udvikle deres potentiale og bidrage til vores succes. Vi implementerer initiativer, der fremmer kønslig ligestilling på tværs af vores organisation. Dette inkluderer rekrutterings-praksis baseret på kompetencer og kvalifikationer, lønpolitikker baseret på transparens og retfærdighed, og muligheder for karriereudvikling for både mænd og kvinder.

Ansvarligt forbrug og produktion

Vi vægter ansvarligt forbrug og produktion højt. Vi giver vores kunder muligheden for at vælge bæredygtige og miljøvenlige løsninger bl.a.  refurbished hardware og produkter med dokumenteret CO2-reduktion. Vi minimere madspild ved at give vores medarbejdere mulighed for at tage overskydende mad med hjem fra frokostordningen. Desuden har vi effektive affalds-sorteringssystemer for at øge genanvendelse. Vores mål er at inspirere til ansvarligt forbrug og produktion.

Mikael Elling og Jesper Skov Jørgensen
Mikael Elling, CEO og Jesper Skov Jørgensen, Vice President, partnerships & large account.
Et bæredygtigt samarbejde er et værdifuldt samarbejde

Partnerskaber og samarbejde er afgørende for vores CSR-indsats og vores mål om at skabe en mere bæredygtig fremtid. Vi tror på styrken ved at samle ressourcer, viden og ekspertise for at skabe større indflydelse og resultater. Derfor er vi hele tiden på udkig efter nye partnerskaber og samarbejdsmuligheder. Vi værdsætter og opfordrer til dialog og samarbejde med andre virksomheder, organisationer og interessenter, der deler vores værdier og ambitioner om bæredygtighed og samfundsansvar. Vi tror på, at vi sammen kan skabe større positive forandringer og fremskridt.

Hvis du repræsenterer en organisation, der er engageret i CSR-initiativer, eller hvis du har en idé eller en mulighed for et potentiel partnerskab, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi er åbne for at udforske nye veje og muligheder for samarbejde, der kan forstærke vores indsats og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Scroll to Top