Vær klar med ansøgningen når nye puljer åbner

Først til mølle
Vær på forkant med ansøgningen allerede nu, når der igen åbnes op for ansøgningerne.
(De sidste puljer der startede op, var allerede væk efter et par uger.)

50.000 kr. i tilskud
til digital sikkerhed & dataanvendelse

DU FÅR MERE VIDEN OM

  1. Hvordan sikkerhedsbilledet ser ud i dag
  2. Hvem kan søge om tilskud
  3. Behov og ansøgning
  4. Hvad indeholder rapporten
  5. Hvad skal du gøre i processen
Webinaret tager 13 minutter. 

Få hjælp til ansøgningen 👇

Ved at sige ja tak til processen med I-Trust & IT Forum Gruppen får du:

  • Materiale til ansøgningen
    Derudover får du:
  • Sikkerhedsrapport til ledelse/bestyrelse
  • Liste over prioriterede Gaps 

På baggrund af Gap-analysen, kan I overfor en eventuel rådgiver specificere hvilke områder, at I ønsker udbedret – det vil sige, at I får det maksimale ud af et eventuelt tilskud, da identificeringen på forhånd er udført.

Samlet pris for støtte til ansøgning og rapport: 5.900 DKK. ekskl. moms.

* Her kan du læse vores persondatapolitik

Digital sikkerhed og ansvarlig dataanvendelse

Tilskud på 50.000 kr. til privat rådgivning - Digital Sikkerhed

Gennem SMV:Digital kan du søge om 50.000 kr. til privat rådgivning indenfor digital sikkerhed og dataanvendelse.

Der åbnes løbende op for en puljer, hvor SMV’er kan søge om tilskud til rådgivning i digital sikkerhed, men det kan være svært at definere projekter til forbedring af digital sikkerhed og finde den rette rådgiver.  Tilskuddet er målrettet virksomheder med mellem 2-249 ansatte , som vil have styr på virksomhedens digitale sikkerhed, data og systemer. 

Vær på forkant med ansøgningen når der åbnes op for ansøgninger. 
Det er nemlig først til mølle og derfor en god ide allerede at være på plads med ansøgningen, så den kan sendes ind, så snart der åbnes op. 

Aktuelle og kommende pulje åbninger – Klik her

Få hjælp til ansøgningsprocessen.
I samarbejde med IT Forum Gruppen A/S kan I forsimple ansøgningsprocessen. Ved at optimere ansøgningen og klarlægge projektet med fokusområder, kan konsulentforløbet optimeres, så I får så meget som muligt ud af tilskuddet.

Uanset størrelsen og typen af din virksomhed er det en god idé, at du indtænker it-sikkerhed i de daglige processer.

Så længe din virksomhed gør brug af netbank, fakturerer, har et kundekartotek, sælger varer på nettet eller gemmer et dokument på computeren, vil sikkerhed være relevant. Du kan f.eks. søge tilskud til:

En handlingsplan for dit arbejde med it-sikkerhed.
En handlingsplan kan blandt andet indebære, at virksomheden får styr på backupprocedurer, opdateringer af it-systemer og/eller klarere retningslinjer og procedurer i tilfælde af brud.

En risikovurdering af din virksomhed.
En risikovurdering skaber et overblik over, hvor sårbar din virksomhed er for it-brud, og kan give en vurdering af, hvor din virksomheds sikkerhedsbehov er størst.

En sårbarhedsscanning og penetrationstest.
Har du allerede implementeret sikkerhedstiltag i din virksomhed? Så kan en sårbarhedsscanning og penetrationstest være oplagt. En sårbarhedsscanning af dine systemer leder efter kendte sårbarheder og penetrationstesten forsøger, med dit samtykke, at ’hacke’ din virksomheds systemer, så du får et indblik i potentielle fejl og mangler.

Digital sikkerhed med by-design løsninger.
Du kan også søge tilskud til rådgivning vedr. it-sikring af kerneydelser, herunder de såkaldte by-design løsninger, hvor sikkerheden bygges ind i nuværende løsninger. De kan eksempelvis være indbygning af it-sikkerhed i lønsystemer, mødebookingsystemer.

Kan vi hjælpe med ansøgningen?

Hjælpen kan bruges til gennemgang af virksomhedens digitale sikkerhed og dataetik samt bidrage til certificering eller mærkningsordning.

Tilskudspuljer i SMV:Digital
Her finder du alle åbningerne- Klik her.

Ansøgning
Der skal indsendes en begrundet ansøgning, hvor virksomheden beskriver de udfordringer med digital sikkerhed man søger hjælp til samt hvilke projekter, aktiviteter og rådgivningsopgaver, man vil løse og de mål man har for effekt af støtten.

Effekt
Tiltaget fra SMV:Digital skal hjælpe virksomheden med at få sine digitale aktiviteter sikret og efter virksomhedens valg dokumenteret ved certificering efter en anerkendt standard som f.eks. D-mærket eller ISO 27001. Det giver samarbejdspartnere og kunder tryghed ved dataudveksling og databehandling.

Sikkerhedsprofil
IT-Forum Gruppen A/S tilbyder støtte til virksomhedernes ansøgning ved en struktureret gennemgang af behov for sikkerhedsindsatser og de mål, der skal sættes for sikkerhedsrådgivning. Gennemgangen består af screening af virksomhedens profil, digitale eksponering, sikkerheds- og it-styring samt sikkerhedskompetencer. Resultatet af screeningen er en rapport, der samler og strukturerer de informationer, der skal bruges i ansøgningen. Supplerende får virksomheden en kort statusrapport, der kan bruges som orientering til bestyrelsen/ejerkredsen. Rapporten giver et samlet overblik over virksomhedens digitale sikkerhedsstatus.

Indsamlingen og bearbejdningen af data til ansøgningen laves i samarbejde med I-Trust, der har erfaring i værktøjer til og bearbejdning af data om virksomheders sikkerhedsstatus.

Støtte til besvarelse
I samarbejde med I-Trust afholdt IT-Forum Gruppen A/S et webinar om ansøgningen, hvor de enkelte elementer i screeningen blev gennemgået, og det forholdes med de trusler, som øget sikkerhed skal beskytte i mod. 

Samlet pris for støtte til ansøgning og rapport: 5.900 DKK. ekskl. moms.

Få hjælp til din ansøgning 
Kunne du tænke dig, at høre nærmere omkring hvordan vi kan hjælpe dig med at søge støtte?  Kontakt os på e-mail kontakt@itf.dk eller udfyld formularen her.

Vil du gerne ringes op? BOOK ET OPKALD HER

Mere viden om IT-sikkerhed

Scroll to Top