Hvornår opstår IT-sikkerhedsbrud?

Hvad er et sikkerhedsbrud egentlig?

Et sikkerhedsbrud er helt kort en hændelse, hvor der er vished om eller reel risiko for, at systemer eller data er blevet kompromitteret. Det er altså et brud, så snart vi ved, at nogen uvedkommende har haft adgang til data eller systemer. Så er det underordnet, hvor lidt data, der reelt er tale om.

Et sikkerhedsbrud er altså ikke kun de store skandaler, vi kender fra medierne, men også situationer hvor der f.eks. er forsvundet en mappe med vigtige papirer eller en e-mail, der er blevet sendt til den forkerte modtager. Faktisk er små fejl og “uheld” skyld i de fleste sikkerhedsbrud. Ofte rapporteres disse mindre sikkerhedsbrud ikke, hvilket kan skabe en sårbarhed i jeres virksomhed. Dette er bekymrende, da antallet af IT-angreb er stigende, hvilket ses på grafen herunder.

4 Vigtige Huskeregler

Det er selvfølgelig altid målet helt at undgå sikkerhedsbrud, men når uheldet er ude, er det vigtigt at have etableret en proces til at håndtere brud. Derfor har vi lavet disse 4 huskeregler, der har til formål at definere sikkerhedsbrud, og hvad der skal ske, når de spottes:

  1. Et sikkerhedsbrud er en hændelse, hvor der er vished om eller reel risiko for, at systemer eller data er blevet kompromitteret.

  2. Hvis sikkerhedsbruddet involverer persondata, stiller persondataforordningen krav om, at organisationen skal følge bestemte regler.

  3. Du skal altid indberette et sikkerhedsbrud. Så kan hændelsen stoppes og sikkerheden forbedres.

  4. Det er vigtigt, at du ved, hvem du skal rapportere et sikkerhedsbrud til. Det kan være en DPO (Data Protection Officer), den IT-ansvarlige eller lignende.

Udover disse 4 huskeregler er det også værd at dykke ned i de 15 tilsyn, som Datatilsynet udførte i efteråret 2020. Disse tilsyn giver indsigter i, hvad der kræves af dokumentationen af sikkerhedshændelser- og brud.

Kunne du tænke dig mere viden om IT-Sikkerhed?

Få mere viden om IT-sikkerhed på arbejdspladsen. 
Kom med på vores online webinar og få tips og tricks. 

WEBINAR: IT-Sikkerhed Awareness træning

ADFÆRD ER IT-Sikkerhed - Gør dine medarbejdere til jeres stærkeste it-sikkerhedsskjold

VIDSTE DU AT?

Faktisk kan hele 9 ud af 10 sikkerhedsbrud spores direkte tilbage til medarbejdernes uvidenhed eller manglende bevidsthed omkring korrekt og forsvarlig håndtering af it-sikkerhed og persondata.

Den primære kilde til brud på it- og datasikkerheden på de danske arbejdspladser er medarbejderne.

Du får mere viden om

  • Hvad skal man mere kigge på end tekniske løsninger?
  • Hvor skal virksomheden lægge sit fokus?
  • Hvad kan du gøre for at forbedre IT-sikkerhedskulturen?
  • Hvornår opstår IT-sikkerhedsbrud?
  • Hvad er så næste step?
  • 3 simple og gode IT-sikkerhedstiltag

Deltag i webinaret her

* Her kan du læse vores persondatapolitik

Scroll to Top