Navigation

Komplet gennemgang af jeres IT-sikkerhed

10. maj 2017

IT-kriminaliteten er stærkt stigende, og hackernes metoder bliver mere og mere avancerede. Det betyder, at vigtigheden af at have sikret sine IT-platforme betyder mere, end nogensinde før.

Mange virksomheder tegner forsikringer mod fx hackerangreb på deres bankkonti. For at kunne tegne en sådan forsikring, er der nogle it-sikkerhedsforanstaltninger, så som antivirusprogrammer, firewall mm., man som virksomhed skal have på plads. Alt dette kan IT Forum være med til at klarlægge og dokumentere.

Man kan ikke forsikre eller gardere sig 100% mod disse hackere, men man kan, som virksomhed, være proaktiv på styring af sin IT-sikkerhed og -procedurer.

Vi tilbyder at gennemgå, analysere og rådgive uvildigt om jeres IT-sikkerhed, hvilket der kan være rigtig god økonomi i. Et sikkerhedstjek giver virksomheden en gennemgang af den eksisterende IT-løsning, og består af:

 • Opstartsmøde, hvor forløbet planlægges, og relevante dokumenter underskrives
 • Gennemgang af den eksisterende IT-løsning, herunder
 • PC’er for deres sikkerhedsniveau (stikprøve)
 • Netværket for mulige forbedringer
 • Forberedelser for at imødegå Cryptoware
 • Backup
 • Serveradgang og kodeord
 • Mailsystem – mulighed for opstramninger
 • Brugerrettigheder
 • Dataadgang
 • Informationssøgning (ekstern)
 • Relevante tests og analyser af disse
 • Evt. undervisning af personale og udarbejdelse af IT-sikkerhedspolitik
 • Afsluttende rapport med trussels-vurdering og anbefalinger

Hvor lang tid skal virksomheden bruge på et IT-tjek, og hvad koster det?
Som virksomhed skal du bruge ca. en halv time på opstartsmødet. Efterfølgende typisk 2-8 timer (alt efter virksomhedens størrelse) på gennemgang af eksisterende IT-løsning. Undervisning af relevant personale foregår i virksomheden, i hold på max. 25 personer og varer 1 time pr. hold.
Sikkerhedstjekket afregnes efter medgået tid, og der udarbejdes gerne estimat inden opstart.
Vi tilbyder naturligvis gennemgang af den endelige rapport, såfremt det ønskes.

Kontakt din sædvanlige account manager hos IT Forum på telefon 70 100 150 og aftal et møde, så vi sammen kan tilrettelægge en gennemgang af jeres IT-sikkerhed.