Navigation
Vi leverer IT i øjenhøjde - og vi finder altid den bedste løsning.

IT Forum får som de første på Fyn hostingbranchens kvalitetsstempel

19. februar 2013

Som blot den anden i Danmark, får vi med hostingbranchens kvalitetsstempel dokumentation på, at vi lever op til de strengeste krav inden for informationssikkerhed, medarbejdersikkerhed, fysisk sikring, drift, beredskab og forsikring.

Certificeringsordningen, der bygger på de rammer og metoder, som benyttes i den internationale standard, ISAE 3402 type 2, betyder bl.a., at vi hvert år skal kontrolleres af en uafhængig revisor med IT-revision som speciale. Kontrollen sker for at sikre overensstemmelse mellem beskrivelserne og den faktiske praksis i virksomheden. Vi har gennem flere år haft revisorerklæring, men er nu også certificeret af brancheforeningen.

Større gennemsigtighed

Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH) blev stiftet sidste år af en række store og mellemstore hostingvirksomheder med det erklærede formål at højne kvalitets- og sikkerhedsniveauet i branchen og skabe større gennemsigtighed på et hostingmarked, der mangler fælles definitioner af ydelser og standarder.

Det danske hostingmarked er en broget størrelse med et væld af mange mindre hostingudbydere, uden ansvarsforsikringer og den fornødne sikkerhed i orden. Som udenforstående kunde og samarbejdspartner kan det være svært at gennemskue kvaliteten af disse hostingydelser. Det bliver langt mere gennemsigtigt nu.

bfih-certificering logo