Navigation

EU-persondataforordningen (GDPR)

23. oktober 2017

Er din virksomhed klar til at efterleve de nye krav?

Hvis du kan svare nej til det, så er der hjælp at hente.

Med IT Forum Gruppens GDPR tjek hjælper vi jer med at sikre, at virksomheden efterlever EU Persondataforordningen.

GDPR, der får virkning fra maj 2018, medfører skærpede krav til persondatasikkerhed. Er jeres virksomhed klar til at efterleve de nye skærpede krav? Hvordan sikrer I, at personhenførbare oplysninger om kunder og ansatte behandles sikkert og i henhold til gældende lovkrav? Sammen sikrer vi, at I opnår det rette niveau af beskyttelse med udgangspunkt i virksomhedens eksisterende processer.

Et ITF GDPR tjek indeholder bl.a.

  • Information samt dialog om GDPR
  • En uvildig risikovurdering fra en uddannet GDPR konsulent
  • Gennemgang af virksomhedens IT-sikkerhed
  • Identifikation af, om I er klar til den kommende Persondataforordning?
  • Anbefalinger til eventuelle ændringer af virksomhedens sikkerhedspolitik
  • Prioriteret liste over indsatsområder, hvis virksomheden skal være klar inden 1. maj 2018
  • Indikation af, hvor data ligger, og hvordan de er kategoriseret, jf. staten

Alle virksomheder, der henvender sig til kunder på det europæiske marked, vil blive berørt af de nye regler.

Hvis I vil have et tjek på, hvor langt I er i forhold til at overholde EU-persondataforordningen, kan I kontakte salgschef Thomas Binzer Nørkjær på tbn@itf.dk eller på telefon 70 100 150.