Navigation

Beredskabsplan i virksomheden til sikring mod tab af data

18. februar 2015

En foruroligende stor del af de danske virksomheder har i dag ikke en beredskabsplan eller en officiel politik på sikring af virksomhedens data. Størstedelen af virksomhederne mangler endvidere en decideret backup-plan samt en plan for genskabelse af data på enhederne, hvis skaden skulle ske.

Vi oplever i stigende grad henvendelser fra virksomheder, der ønsker hjælp til at genskabe data, efter fratrådte medarbejdere har ’ryddet op’. I nogle tilfælde må vi skuffe, da en almindelig back up som oftest kun gemmes i 14 dage.

I takt med den stigende digitalisering bliver tab af data og mangel på adgang til data et stigende problem, og vi foreslår derfor, at man udarbejder en beredskabsplan og samtidig forholder sig til sin backupstrategi.

Kontakt Kristian Østergaard eller din sædvanlige account manager hos IT Forum på telefon 70 100 150 for en dialog om udarbejdelse af en beredskabsplan.