Navigation

Danish Cloud Community

Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark, Danish Cloud Community, tidligere BFIH, er det fælles talerør for leverandører, som tilbyder IT-hosting til virksomheder, organisationer og private. Foreningens formål er at højne kvalitets- og sikkerhedsniveauet inden for kommercielt salg af IT-hosting-ydelser og gøre det lettere for købere af IT-hosting at gennemskue kvalitet og sikkerhed.

Større gennemsigtighed

Det danske hostingmarked er en broget størrelse med et væld af mange mindre hostingudbydere, uden ansvarsforsikringer og uden den fornødne sikkerhed i orden. Som udenforstående kunde og samarbejdspartner kan det være svært at gennemskue kvaliteten af disse hostingydelser.

For at gøre det lettere at vælge kvalitetshosting har Danish Cloud Community derfor etableret en certificeringsordning med et tilhørende kvalitetsmærke, Hostingcertifikatet. Ordningen bygger bl.a. på ISAE 3402 og indebærer, at certificerede medlemmer forpligter sig til at leve op til en række kvalitetskrav og løbende dokumentere opfyldelsen af disse krav over for en ekstern auditør.

Dermed er markedet for IT-hosting blevet langt mere gennemsigtigt, og det er blevet enklere for især mindre og mellemstore virksomheder at sammenligne tilbud fra leverandører.

IT Forum har fået Cloudcertifikatet

IT Forum Gruppen blev, som den blot anden i Danmark, certificeret af Danish Cloud Community. Det skete i februar 2013.

Se IT Forum Gruppens aktuelle certifikat her.

Med hostingbranchens kvalitetsstempel, dvs. Cloudcertifikatet, har vi fået dokumentation på, at vi lever op til de strengeste krav inden for informationssikkerhed, medarbejdersikkerhed, fysisk sikring, drift og beredskab.

Certificeringsordningen betyder bl.a., at vi hvert år skal kontrolleres af en uafhængig revisor med IT-revision som speciale. Kontrollen sker for at sikre overensstemmelse mellem beskrivelserne og den faktiske praksis i virksomheden.

Vi har leveret it- og hostingløsninger i over 30 år, og igennem de senere år har vi brugt mange ressourcer på vores interne processer, kontroller og på at udarbejde revisorerklæringer. Med certificeringen har vi fået en ekstern bekræftelse på et velfungerende driftsapparat. Det er en blåstempling af de hostingløsninger, vi leverer, og det understreger vores position som en af de førende hostingvirksomheder i Danmark.

Læs mere om Danish Cloud Community her

Læs mere om Cloudcertifikatet her